Tabell

Statlige låneinstitusjoner. Balanse. Millioner kroner
November 2013Oktober 2013September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012November 2012
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 4814 5354 5374 4954 5194 5704 4714 5364 5274 3154 4384 3523 867
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner545518634545794586540101505425436734574
Utlån til og fordringer på kunder281 043279 089276 377274 076271 260271 330270 582270 348266 277266 807266 657262 442260 444
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.5958585857575757575757572 256
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler35363636373737383839393940
Andre eiendeler3 4334 1793 7453 4173 5713 6713 4833 6485 5723 4123 8073 8683 682
Sum eiendeler289 596288 415285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434271 492270 864
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån280 336278 567275 883273 339271 011270 725269 890269 427265 724266 036266 152262 183260 013
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld5 9576 5696 1385 8205 8146 3145 8656 0237 8595 8655 9826 0265 666
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld286 294285 136282 021279 158276 825277 040275 755275 450273 583271 901272 134268 210265 679
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 119985985
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital2 1222 1242 1242 2482 2482 2482 2482 2722 2722 2722 2732 2744 049
Ufordelt resultat613612210246-15648-1141-237-9224151
Sum egenkapital3 3023 2793 3653 4693 4133 2113 4153 2773 3923 1543 2993 2835 184
 
Sum gjeld og egenkapital289 596288 415285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434271 492270 864