Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2013Endring i prosent
Uke 50 2013 - Uke 51 2013Uke 51 2012 - Uke 51 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,52-0,264,1
Fryst laks43,143,250,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks22 644-4,1-2,5
Fryst laks695-5,8-21,7