Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2013Endring i prosent
Uke 49 2013 - Uke 50 2013Uke 50 2012 - Uke 50 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,616,557,9
Fryst laks41,79-1,444,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks23 61711,8-0,2
Fryst laks738-15,8-4,4