Tabell

StatRes. Kriminalomsorgen. Egenproduksjon og avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Absolutte tall
2012
Egenproduksjon (mill. kr)4 044,0
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt4 373