Tabell

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
20122012Prosentvis endring i beløp
Antall personer med beløpGjennomsnitt for personer med beløp2011 - 20122007 - 2012
Bruttoinntekt3 954 557395 6004,233,6
Toppskattegrunnlag3 827 955383 2004,424,8
Alminnelig inntekt etter særfradrag3 856 880298 2004,324,1
Skattepliktig bruttoformue3 929 104891 8005,742,3
Gjeld2 876 726878 3005,226,8
 
Toppskatt973 25423 3005,021,4
Formueskatt657 39719 9003,182,6
Utlignet skatt3 560 975111 5004,423,9