Tabell

Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
20112012
Bosatte personer 17 år og eldre med beløpMillioner kroner for bosatte personer 17 år og eldreBosatte personer 17 år og eldre med beløpMillioner kroner for bosatte personer 17 år og eldreGjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr)
1Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt.
2Fra 2012 er personinntekt primærnæring splittet slik at personinntekt jord og skog er flyttet til annen næring. (Knyttet til personinntekt primær og annen næring).
3Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
4Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.
5Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket i fra.
Toppskattegrunnlag3 775 3061 385 1533 827 9551 466 764383 200
Alminnelig inntekt etter særfradrag13 798 7081 085 7743 856 8801 149 953298 200
Personinntekt fiske og fangst2....12 0484 525375 600
Personinntekt lønn2 934 1491 061 7702 970 9721 122 205377 700
Personinntekt pensjoner1 181 639253 8501 209 564273 547226 200
Personinntekt primærnæringer55 72812 531...
Personinntekt fra annen næring198 72455 159236 06764 487273 200
 
Skatt formue kommune650 4987 986657 3658 34012 700
Skatt inntekt kommune og fylke3 490 818128 5213 543 744139 14839 300
 
Skatt formue stat650 0054 561656 8974 7637 300
Toppskatt949 96521 130973 25422 68223 300
Fellesskatt3 490 729129 4393 543 571134 26337 900
 
Medlemsavgift til folketrygden3 628 008101 2653 682 996107 26129 100
Forsinkelsesavgift24 3466322 964602 600
Tilleggsskatt5 1331135 86812621 400
 
Finnmarksfradrag66 91881567 32282212 200
Fradrag for boligsparing3329 305827352 2679042 600
Skattebegrensning4235 9673 292239 4703 54214 800
Skattefradrag for alderspensjonister695 19711 677730 13312 66517 300
Skattereduksjon, overgangsregler pensjon84 93351078 7292913 700
Fradrag for utenlandsskatt14 5051 32516 3721 48990 900
 
Utlignet skatt53 507 055374 5413 560 975396 886111 500
 
Antall personer 17 år og eldre3 932 2503 993 697