Tabell

Statlige låneinstitusjoner. Balanse. Millioner kroner
September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012November 2012Oktober 2012September 2012
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker4 5374 4954 5194 5704 4714 5364 5274 3154 4384 3523 8673 9553 798
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner202113362204158101123425436734574589676
Utlån til og fordringer på kunder276 809274 508271 692271 712270 964270 348266 659266 807266 657262 442260 444259 614257 239
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.585857575757575757572 2562 2562 256
Finansielle derivater..........................
Immaterielle eiendeler..........................
Varige driftsmidler36363737373838393939404041
Andre eiendeler3 7453 4173 5713 6713 4833 6485 5723 4123 8073 8683 6824 3174 090
Sum eiendeler285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434271 492270 864270 771268 102
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld..........................
Andre lån275 883273 339271 011270 725269 890269 427265 724266 036266 152262 183260 013259 455257 053
Finansielle derivater..........................
Annen gjeld6 1385 8205 8146 3145 8656 0237 8595 8655 9826 0265 6666 0625 807
Ansvarlig lånekapital..........................
Sum gjeld282 021279 158276 825277 040275 755275 450273 583271 901272 134268 210265 679265 517262 860
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital1 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 119985985985985
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)..........................
Opptjent egenkapital2 1242 2482 2482 2482 2482 2722 2722 2722 2732 2744 0494 1284 128
Ufordelt resultat12210246-15648-1141-237-9224151141129
Sum egenkapital3 3653 4693 4133 2113 4153 2773 3923 1543 2993 2835 1845 2545 242
 
Sum gjeld og egenkapital285 386282 627280 238280 250279 170278 728276 976275 055275 434271 492270 864270 771268 102