Tabell

Finansieringsselskaper. Balanse. Millioner kroner
September 2013August 2013Juli 2013Juni 2013Mai 2013April 2013Mars 2013Februar 2013Januar 2013Desember 2012November 2012Oktober 2012September 2012
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker139....138....106....118....141
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 517....5 964....5 950....6 236....5 688
Utlån til og fordringer på kunder118 565....117 558....114 397....112 429....111 452
Sertifikater og obligasjoner..........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.587....471....721....669....672
Finansielle derivater218....114....103....107....109
Immaterielle eiendeler978....917....879....756....592
Varige driftsmidler132....136....145....142....135
Andre eiendeler3 780....4 401....3 975....3 070....3 149
Sum eiendeler129 917....129 700....126 275....123 527....121 937
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner..........................
Innskudd fra kunder..........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld100....100..................
Andre lån102 117....103 989....101 231....99 301....99 755
Finansielle derivater16....19....201....244....328
Annen gjeld10 935....9 866....10 649....9 617....8 262
Ansvarlig lånekapital1 836....1 871....771....771....771
Sum gjeld115 003....115 845....112 852....109 932....109 116
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital3 869....3 860....3 595....3 560....3 447
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)2 401....1 983....1 924....1 715....1 516
Opptjent egenkapital6 719....6 771....7 307....6 229....6 236
Ufordelt resultat1 925....1 240....596....2 091....1 622
Sum egenkapital14 913....13 854....13 423....13 595....12 821
 
Sum gjeld og egenkapital129 917....129 700....126 275....123 527....121 937