Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
September 2013Oktober 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta358 613355 909-0,8
Internasjonale reservar301 706306 2401,5
Reserveposisjonen i IMF8 6258 534-1,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 60413 587-0,1
Andre internasjonale reservar34 67827 548-20,6
Andre krav i valuta18 7254 593-75,5