Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 42 2013Endring i prosent
Uke 41 2013 - Uke 42 2013Uke 42 2012 - Uke 42 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,327,446,0
Fryst laks38,78-1,531,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 051-2,1-1,3
Fryst laks1 247-2,142,4