Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 38 2013Endring i prosent
Uke 37 2013 - Uke 38 2013Uke 38 2012 - Uke 38 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks30,04-10,915,4
Fryst laks40,26-3,335,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 8594,72,7
Fryst laks1 13610,125,9