Tabell

Hovedkategorier av miljøavgifter og klimakvoter fordelt på næringer og husholdninger. 2010. Prosent
Næring, hovednivåKlimakvoter og avgifter på utslipp av klimagasserVeibruks-avgifter mv.Andre miljøavgifterTotalt husholdninger og næringer
Husholdninger21,852,048,641,4
Alle næringer78,248,051,458,6
Jordbruk, skogbruk og fiske1,33,21,52,4
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester36,21,41,613,2
Industri2,73,14,53,1
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon3,13,810,04,2
Bygge- og anleggsvirksomhet4,67,84,26,3
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering3,63,18,83,9
Tjenesteytende næringer10,74,31,86,2
Transport11,918,816,516,2
Offentlig forvaltning4,12,42,43,0
Totalt100,0100,0100,0100,0