Tabell

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20131. kvartal 20134. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 2012
Sum renteinntekter og lignende inntekter62 86331 098133 434101 63668 331
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner54 31726 808115 36287 83459 140
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer7 0093 47815 58212 0838 127
Andre renteinntekter1 5378122 4901 7201 064
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader36 13718 13279 64161 41241 603
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner26 78313 30157 89544 58630 312
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital7 6773 86917 58813 5469 157
Andre rentekostnader1 6779614 1583 2802 133
 
Netto renteinntekter26 72612 96653 79340 22426 728
 
Netto provisjonsinntekter7 4393 42113 6739 8926 591
Provisjonsinntekter9 7514 50818 10813 1888 798
Provisjonskostnader2 3131 0864 4343 2962 206
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta2 9801 1519 4247 5675 055
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-8001676 3705 3452 782
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning67647668132-153
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta892-6404 2603 7003 548
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter2 2121 149-1 886-1 510-1 122
 
Sum andre driftsinntekter6 4412 1908 8106 1494 663
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning9501041 470968879
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper1 5413151 7661 4271 442
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)3 9501 7715 5743 7542 341
 
Sum inntekter82 03538 947169 776128 54086 846
 
Sum administrasjonskostnader16 2557 99232 58724 38716 293
Lønn og andre personalkostnader10 6475 23321 35216 16610 779
Andre administrasjonskostnader5 6082 76011 2368 2215 514
 
Sum andre driftskostnader4 4412 1548 6166 3774 323
Avskrivninger og nedskrivninger1 3036202 7011 8871 268
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)3 1381 5345 9154 4903 055
 
Sum kostnader59 14529 364125 27995 47264 425
 
Resultat før tap22 8899 58344 49733 06822 421
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.2 7949765 5633 5302 307
Tap på utlån2 6468875 3353 4062 182
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)14889228124126
 
Resultat før skatt20 0958 60738 93429 53820 114
Andre resultatkomponenter85123-10-4
Skattekostnad5 3602 26411 1498 0005 373
 
Resultat etter skatt14 7426 34827 90821 52814 738