Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 32 2013Endring i prosent
Uke 31 2013 - Uke 32 2013Uke 32 2012 - Uke 32 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,92-0,541,0
Fryst laks43,270,448,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 7349,2-8,8
Fryst laks58031,2-22,3