Tabell

Folkemengd og endringene i kvartalet
2. kvartal 20132. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013
AntalProsent
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 063 70960 7671,2
Fødde15 6701090,7
Døde9 798-428-4,2
Fødselsoverskot5 87253710,1
Innvandring16 1264813,1
Utvandring7 9091 50523,5
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring8 217-1 024-11,1
Folkevekst14 089-487-3,3
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 077 79860 2801,2