Tabell

Jegere på jakt.
2012-20132011-2012 - 2012-2013
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt137 240-6,3
Småviltjakt80 780-12,4
Rypejakt42 950-21,8
Hjorteviltjakt91 690-0,5
Elgjakt61 220-0,1
Hjortejakt43 7100,9
Villreinjakt9 4505,0
Rådyrjakt39 240-0,8