Tabell

Studenter som startet førskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 5 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent1
2007-2012
Absolutte tallProsent
I altI altFullført førskolelærerstudietIkke fullført førskolelærerstudiet
Fullført innen 3 år2Fullført innen 5 år2Fortsatt i samme studiumFullført annet studiumI gang med annet studium i høyere utdanning 1.10. siste årAvbrutt i løpet av 1. årAvbrutt senere
1Studenter som startet studiet for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2005 blir startperioden 1.10.2004 - 30.9.2005)
2Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 5 år = 41-64 mnd
3Mer enn 4 år
42-4 år
Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå
Begge kjønn, i alt2 3031005122235810
Menn28610044142261120
Kvinner2 017100522323488
 
Foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning3120100491953689
Mor eller far har kort høyere utdanning4593100561735468
Mor eller far har videregående utdanning1 2321005221234810
Mor eller far har grunnskoleutdanning27010044271241011
Uoppgitt8810024500:8116