Tabell

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Juni 2013
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt181531 021678343362313
Bilførere10825113621491174
Bilpassasjerer43121999120413
Førere og passasjerer på lett motorsykkel00014104220
Førere og passasjerer på annen motorsykkel00075714770
Førere og passasjerer på moped000503119211
Førere og passasjerer på sykkel220936825752
Fotgjengere110362016303
Akende o.l.000000000
Andre trafikanter11023176000