Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 26 2013Endring i prosent
Uke 25 2013 - Uke 26 2013Uke 26 2012 - Uke 26 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,405,461,3
Fryst laks41,64-1,134,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 309-0,2-15,9
Fryst laks65034,3-36,5