Tabell

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Svangerskapsomsorg
Antall gravide med fullført fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi7 825-6-4
Antall nyinnskrevne gravide til kontroll47 176-13
ProsentProsentvis endringProsentvis endring
Tjenester til barn og ungdom
Nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst7915
Spedbarn med fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke96-7-3
Barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder92-6-6
Barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder91-4-5
Barn med fullført helseundersøkelse i 1. trinn i grunnskolen9012