Tabell

Årsverk av fysioterapeutar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201220122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 429,38,83,12,2
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar618,810,30,43,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar323,39,37,4-0,4
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 084,38,73,00,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 403,08,43,33,1
Fysioterapeutar med driftsavtale2 633,05,20,51,8
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar355,25,90,54,8
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar178,95,13,7-0,2
Sentralitet 2 Sentrale kommunar685,65,50,02,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar1 413,44,90,41,1
Fysioterapeutar utan avtale0,00,0.-100,0
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar0,00,0.-100,0
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar0,00,0.-100,0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar0,00,0.-100,0
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar0,00,0.-100,0
Fysioterapeutar med fast løn1 649,03,37,515,7
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar237,73,92,411,0
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar128,33,713,013,6
Sentralitet 2 Sentrale kommunar361,62,98,815,3
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar921,43,27,617,4
Turnuskandidatar147,30,33,72,0
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar25,90,4-16,2-8,2
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar16,10,57,31,9
Sentralitet 2 Sentrale kommunar37,10,38,59,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar68,20,210,22,6