Tabell

Årsverk av legar med ulike avtaleformer i kommunehelsetenesta. Sentralitet.
201220122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talPer 10 000 inbbygjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Den prosentvise endringa er berekna på dei absolutte tala.
Legar i alt5 020,29,93,810,8
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar821,513,63,17,9
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar388,811,16,711,3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar1 197,89,65,112,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 612,09,13,010,9
Legar med driftsavtale3 604,77,12,46,7
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar357,25,93,2-3,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar262,47,54,78,3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar952,67,73,67,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar2 032,57,11,48,0
Legar med fast løn835,31,710,533,8
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar294,04,90,522,6
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar72,62,112,926,3
Sentralitet 2 Sentrale kommunar138,01,122,167,1
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar330,61,215,535,1
Turnuslegar448,40,93,88,4
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar161,52,76,39,5
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar51,41,58,24,9
Sentralitet 2 Sentrale kommunar87,00,7-2,05,6
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar148,50,53,310,2
Legar utan avtale131,80,32,012,6
Sentralitet 0 Minst sentrale kommunar8,80,137,5175,0
Sentralitet 1 Mindre sentrale kommunar2,40,120,0380,0
Sentralitet 2 Sentrale kommunar20,30,25,7-1,9
Sentralitet 3 Særleg sentrale kommunar100,40,4-1,28,3