Tabell

Psykisk helsevern. Nøkkeltall
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte tallProsentProsent
Driftskostnader (inkl. avskrivninger)20 911623
Døgnplasser4 305-5-12
Utskrivninger56 29608
Liggedager/Oppholdsdøgn1 289 474-4-13
Polikliniske konsultasjoner2 137 194722
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær18 952-19