Tabell

Somatiske spesialisthelsetjenester. Nøkkeltall
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte tallProsentProsent
1Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år siden fordelingen mellom dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner er noe endret ifm. Innsatsstyrt finansiering.
Driftskostnader (inkl. avskrivninger)70 1333.
Døgnplasser13 862-3-10
Utskrivninger909 08416
Liggedager/Oppholdsdøgn4 263 608-3-8
Polikliniske konsultasjoner15 025 420330
Dagbehandlinger/Oppholdsdager1442 3123-20
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær67 38513