Tabell

Andel uføretrygdede under 30 år, etter de største diagnosegruppene. Per 31. desember 2011. Antall og prosent
 Alle 18-29 år18-19 år20-24 år25-29 år
Hoveddiagnose (ICD-10)    
Antall unge uføre i alt9 2219563 6824 583
     
 Prosent
Alle100100100100
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser59545662
Organiske lidelser/schizofreni    
og paranoide lidelser5128
Nevroser og adferds- og personlighetsforstyrrelser28242629
Psykisk utviklingshemning24292721
Sykdommer i nervesystemet12131212
Sykdommer i muskler,    
skjelett og bindevev1112
Medfødte misdannelser    
og kromosomavvik14191612
Skader, forgiftninger og vold2112
Alle andre diagnoser4435
Diagnose mangler89105