Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 21 2013Endring i prosent
Uke 20 2013 - Uke 21 2013Uke 21 2012 - Uke 21 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,810,748,5
Fryst laks39,45-3,827,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 4562,3-12,6
Fryst laks253-21,4-60,6