Tabell

Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. Millioner kroner
200920102011
Driftsinntekter3 930 2614 230 8894 662 503
Salgsinntekter3 674 1853 975 7234 320 490
 
Driftskostnader3 511 2363 716 8714 042 875
Varekostnader1 826 3061 971 3692 179 286
Lønnskostnader649 448661 418710 366
Av- og nedskriving på varige driftsmidl. og immat. eiendeler191 600190 681209 150
 
Driftsresultat419 024514 018619 628
 
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap95 833138 559142 379
Renteinntekt80 25373 95092 752
Rentekostnad141 303132 302147 820
Nedskriving av finansielle eiendeler63 09639 95099 086
 
Resultat av finansielle poster184 072227 84394 834
 
Ordinært resultat før skattekostnad603 096741 861714 462
Skattekostnad246 315283 109352 389
 
Årsresultat358 217456 728358 325
 
Avsatt til utbytte125 562145 036188 858
Antall foretak199 665203 509205 500