Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 19 2013Endring i prosent
Uke 18 2013 - Uke 19 2013Uke 19 2012 - Uke 19 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,31-0,245,6
Fryst laks40,02-6,038,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 2177,2-14,0
Fryst laks2753,4-58,6