Tabell

Energibalanse for Norge. Nest siste år. PJ
2011
Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksVed, avlut og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme
1"Transformasjon" beregnes som sekundær energiproduksjon minus energien som brukes som innsatsvare i denne produksjonen.
1.1 Produksjon av primær energi8 328,539,00,00,066,23 490,9238,70,00,00,0282,63 767,10,0444,10,00,0
2 Import295,220,013,012,96,848,215,819,052,255,711,00,00,00,040,50,0
3 Eksport7 409,642,30,01,13,62 907,3373,910,0129,076,1259,23 555,50,00,051,60,0
4 Internasjonal bunkers37,40,00,00,00,00,00,017,811,77,90,00,00,00,00,00,0
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers19,60,00,00,00,00,00,00,011,77,90,00,00,00,00,00,0
4.2 Internasjonal luftfart bunkers17,80,00,00,00,00,00,017,80,00,00,00,00,00,00,00,0
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-20,85,20,5-1,80,0-19,01,4-0,1-10,32,50,70,00,00,00,00,0
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)1 155,821,913,510,169,3612,7-118,0-8,9-98,8-25,835,1211,60,0444,1-11,10,0
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12.1)53,61,92,30,50,049,523,20,9-8,5-12,2-5,61,70,00,00,00,0
8 Transformasjon15,0-0,7-2,77,5-17,6-563,3189,227,8284,722,47,6-26,640,1-444,1458,822,0
8.1 I jernverk-0,10,0-2,70,00,00,00,00,00,00,00,00,02,60,00,00,0
8.2 I oljeraffineri11,10,00,07,50,0-563,3187,127,8286,319,018,90,027,70,00,00,0
8.3 I varmekraftverk-11,80,00,00,0-1,30,00,00,0-0,10,00,0-25,9-0,50,016,10,0
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-1,3-0,70,00,0-8,60,00,00,0-0,10,00,00,0-2,90,01,110,0
8.5 I fjernvarmeverk-0,60,00,00,0-7,70,00,00,0-1,40,0-0,3-0,7-0,10,0-2,512,0
8.6 I vann- og vindkraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0-444,1444,10,0
8.7 Annen transformasjon7,70,00,00,00,00,02,10,00,03,4-11,10,013,30,00,00,0
9 Eget forbruk i energinæringer215,10,00,00,00,00,00,00,09,90,00,1147,823,70,030,43,2
9.1 Olje- og-gassutvinning176,70,00,00,00,00,00,00,09,50,00,0147,80,00,019,50,0
9.2 Kullutvinning0,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,0
9.3 Oljeraffinerier29,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,023,70,02,03,1
9.4 Pumpekraftstasjoner6,50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,50,0
9.5 Vannkraftstasjoner2,10,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,02,00,0
9.6 Varmekraftverk0,30,00,00,00,00,00,00,00,30,00,00,00,00,00,10,0
9.7 Kraftvarmeverk0,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,0
9.8 Fjernvarmeverk0,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,0
10 Svinn46,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,53,20,037,94,7
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff851,219,38,517,151,70,048,518,0189,58,848,035,113,10,0379,414,0
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff772,717,18,50,651,70,048,518,0189,58,89,314,013,10,0379,414,0
13 Industri og bergverk248,317,18,40,619,70,00,00,010,76,57,29,712,70,0154,21,4
14 Transport203,10,00,00,04,50,047,014,6129,62,20,12,70,00,02,50,0
15 Andre sektorer315,80,00,10,027,50,01,03,444,20,12,01,60,50,0222,812,6
16 Energi brukt som råstoff78,52,20,016,50,00,00,00,00,00,038,821,10,00,00,00,0
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer60,80,00,01,10,00,00,00,00,00,038,721,10,00,00,00,0
16.2 I annen industri17,72,20,015,40,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,0
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler17,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,017,10,00,00,00,0