Tabell

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt2013Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
InnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldre
I alt710 465593 321117 14414,1
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand302 504282 05720 4476,0
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS407 961311 26496 6978,1
 
Norden unntatt Norge73 22268 5014 7211,4
Vest-Europa unntatt Norden68 83764 0214 8161,4
EU-land i Øst-Europa148 189137 71810 4712,9
Øst-Europa unntatt EU-land65 89553 02012 8751,3
Afrika88 76467 56621 1981,8
Asia med Tyrkia231 872171 91959 9534,6
Nord-Amerika10 1999 8143850,2
Sør- og Mellom-Amerika21 48618 8122 6740,4
Oseania2 0011 950510,0