Tabell

Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2010201120122011 - 20122010201120122011 - 2012
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert på WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt35 97441 16444 1027,14 121 5984 398 3984 784 5108,8
 
00 Levende dyr, utenom gruppe 03185191179-6,474870677810,2
01 Kjøtt og kjøttvarer6229381 30138,712 06917 97627 74054,3
02 Meierivarer og egg6638168473,917 99624 34724 029-1,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr2 9963 6953 605-2,4179 691200 212205 9962,9
04 Korn og kornvarer3 8754 4024 7097,0768 536785 600953 87121,4
05 Grønnsaker og frukt7 4607 9578 4416,1757 393782 346766 485-2,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 3121 3881 4121,7226 249211 667223 4865,6
07 Kaffe, te, kakao, krydderier2 8513 4213 092-9,683 10284 94082 419-3,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)3 9604 2594 68610,0616 886721 088782 6528,5
09 Forskjellige matvarer3 7784 0004 49012,2371 118397 564460 12415,7
11 Drikkevarer3 7224 0964 3335,8182 159205 272218 5566,5
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 3771 5861 7369,5438 727458 273427 764-6,7
41 Dyrefett og -oljer1 5631 7122 01117,4227 989192 215193 5010,7
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert1 5022 5582 85011,4224 248304 410353 86116,2
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet108146410181,310 56411 78263 248436,8