Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter1
I altProsentI altProsent
Mars 2013Mars 2012 - Mars 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Alle kjøpegrupper715-9,49 5440,0
Jordbruk og skogbruk4-20,08915,6
Fiske og fangst38-20,8515-3,0
Industri i alt102-13,61 342-7,2
Bygg og anlegg13-59,45002,2
Boliger og næringsbygg790,01 08810,8
Transport431-7,35 453-0,6
Offentlig virksomhet8-11,184-36,8
Netto direkte import21677,816226,6
Andre254,231115,6