Tabell

Salg av petroleumsprodukter etter produkt, endelige tall (mill. liter)
2012Endring i prosent201120102009
2011 - 2012
Petroleumsprodukter i alt9 555-0,69 6109 8099 471
Bilbensin1 394-6,51 4911 6291 725
Autodiesel3 5994,03 4623 3453 057
Andre mellomdestillat2 396-0,72 4132 5252 431
Parafinprodukter1 0461,91 0271 050956
Tungolje293-17,5355368456
Smøremiddel63-14,9746871
Andre petroleumsprodukt765-3,0789825774