Tabell

Salg av petroleumsprodukter etter kjøpegruppe, endelige tall (mill. liter)
2012Endring i prosent201120102009
2011 - 2012
Alle kjøpegrupper9 555-0,69 6109 8099 471
Jordbruk og skogbruk67-6,9728082
Fiske og fangst500-2,9515555455
Industri i alt1 417-8,31 5461 6051 604
Bygg og anlegg3983,1386347378
Boliger og næringsbygg1 2774,61 2211 2131 045
Transport5 4230,15 4205 5565 509
Offentlig virksomhet42-30,0608877
Netto direkte import16226,612812987
Andre2682,3262236235