Tabell

Befolkningsendringer. Hele landet. Utvalgte år
195120112012
Tallene for 2012 ble rettet kl 10:30 publiseringsdatoen. Folketallet for 2011 var feil, og ble rettet 19. april 2013 kl 09:45
Folkemengde 1. januar3 280 2964 920 3054 985 870
Levendefødte60 57160 22060 255
Døde27 73641 39341 992
Fødselsoverskudd32 83518 82718 263
Innflyttinger6 04679 49878 570
Utflyttinger10 17232 46631 227
Nettoinnflytting-2 31647 03247 343
Folketilvekst30 52565 56565 405
Folkemengde 31.desember3 310 8214 985 8705 051 275