Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Februar 2013Februar 2012 - Februar 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukter i alt702-4,69 5440,0
Bilbensin95-9,51 394-6,5
Autodiesel282-0,73 5903,8
Andre mellomdestillat194-2,52 397-0,5
Parafinprodukter771,31 0465,3
Tungolje21-19,2293-12,5
Smøremiddel6-16,762-3,1
Andre petroleumsprodukt227-34,1764-3