Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Januar 2013 / Desember 2012November 2012 - Januar 2013 / August 2012 - Oktober 2012Januar 2013 / Januar 2012Januar 2013
Utvinning, bergverk, industri og kraft-2,0-1,3-1,2140 188
Utvinning og utvinningstjenester-2,0-5,8-10,558 396
Bergverksdrift2,720,3-9,61 027
Industri0,6-0,54,965 158
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-4,73,85,914 402
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri3,5-3,61,812 590
Metallindustri-1,9-1,0-14,34 511
Maskinindustri5,42,638,26 614
Bygging av skip og oljeplattformer14,90,516,66 447
Kraftforsyning-7,216,116,915 607