Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
Januar 2013Månedsendring i prosent
November 2012 / Oktober 2012Desember 2012 / November 2012Januar 2013 / Desember 2012
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft139,5-3,3-0,1-2,0
Hjemmemarked152,3-0,80,2-1,0
Eksportmarked128,9-4,40,2-2,5
 
Utvinning og utvinningstjenester141,5-14,3-1,4-2,0
Hjemmemarked283,7-8,9-4,00,8
Eksportmarked122,1-15,3-0,5-2,6
 
Industri og bergverksdrift145,21,5-0,40,6
Hjemmemarked146,10,8-0,50,5
Eksportmarked143,33,00,00,6
 
Bergverksdrift128,910,26,22,7
Hjemmemarked115,43,08,41,3
Eksportmarked150,020,7-2,61,9
 
Industri145,61,2-0,40,6
Hjemmemarked146,80,5-0,60,5
Eksportmarked143,12,70,00,6
 
Kraftforsyning105,65,54,6-7,2
 
Etter varetype:
Innsatsvarer160,31,2-1,2-0,8
Hjemmemarked187,5-2,03,1-3,9
Eksportmarked124,110,1-6,04,1
 
Investeringsvarer174,80,7-2,04,9
Hjemmemarked186,4-5,5-0,910,6
Eksportmarked168,36,1-18,023,3
 
Konsumvarer134,54,72,8-2,5
Hjemmemarked136,15,67,0-5,7
Eksportmarked130,40,3-4,76,8
 
Energivarer125,8-10,31,1-3,5
Hjemmemarked118,86,7-8,5-2,5
Eksportmarked128,1-13,54,0-3,8