Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
November 2012 - Januar 2013Mai 2012 - Juli 2012 / Februar 2012 - April 2012August 2012 - Oktober 2012 / Mai 2012 - Juli 2012November 2012 - Januar 2013 / August 2012 - Oktober 2012
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft141,4-0,8-1,0-1,3
Hjemmemarked153,32,42,8-0,4
Eksportmarked131,0-3,2-5,7-1,7
 
Utvinning og utvinningstjenester144,1-2,8-4,1-5,8
Hjemmemarked286,20,44,3-3,6
Eksportmarked124,5-4,1-6,2-5,8
 
Industri og bergverksdrift144,90,60,7-0,2
Hjemmemarked145,91,31,7-1,5
Eksportmarked142,7-0,8-0,91,7
 
Bergverksdrift124,2-12,9-22,520,3
Hjemmemarked111,5-14,7-18,313,9
Eksportmarked149,5-15,1-29,436,8
 
Industri145,30,91,1-0,5
Hjemmemarked146,61,72,0-1,7
Eksportmarked142,6-0,4-0,51,3
 
Kraftforsyning109,4-3,16,016,1
 
Etter varetype:
Innsatsvarer161,8-0,10,90,0
Hjemmemarked190,62,12,30,5
Eksportmarked123,4-0,8-3,42,1
 
Investeringsvarer170,56,21,12,3
Hjemmemarked175,14,67,2-0,1
Eksportmarked157,116,3-10,71,9
 
Konsumvarer135,6-0,5-2,82,6
Hjemmemarked138,4-2,1-2,63,6
Eksportmarked126,93,2-2,1-0,9
 
Energivarer128,4-3,6-3,8-2,4
Hjemmemarked124,6-1,8-1,36,4
Eksportmarked129,7-7,5-4,1-4,5