Lukk vinduet  


207 Sysselsatte, etter heltid/deltid og kjønn. 2012. 1 000, prosent og gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke
  1000 Prosent Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid. Timer per uke
I alt1 2 591  100,0 34,3
Heltid 1 898 73,3 39,5
Lang deltid  372 14,4 27,3
Kort deltid  311 12,0 11,2
       
Menn i alt1 1 367  100,0 36,8
Heltid 1 171 85,7 40,0
Lang deltid 87 6,4 26,7
Kort deltid  106 7,8 10,6
       
Kvinner i alt1 1 224  100,0 31,5
Heltid  727 59,4 38,7
Lang deltid  286 23,4 27,5
Kort deltid  206 16,8 11,5
1  Inkluderer uoppgitt.
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller