Tabell

Oversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promille
Konsumprisindeks (vekter)
April 2012 April 2013
01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 131,4 131,7
011 Matvarer 113,1 113,0
0111 Brød og kornprodukter 15,8 15,6
0112 Kjøtt 28,4 28,4
0113 Fisk 11,7 11,7
0114 Melk, ost og egg 15,8 15,8
0115 Oljer og fett 2,3 2,3
0116 Frukt 8,0 8,0
0117 Grønnsaker inkl. poteter 9,7 9,7
0118 Sukker, sjokolade og andre sukkervarer 16,1 16,2
0119 Andre matvarer 5,3 5,3
 
012 Alkoholfrie drikkevarer 18,2 18,7
0121 Kaffe, te og kakao 4,2 4,3
0122 Mineralvann, leskedrikker og juice 14,1 14,4
 
02 Alkoholdrikker og tobakk 42,1 41,4
021 Alkoholholdige drikkevarer 21,7 21,1
022 Tobakk 20,4 20,3
 
03 Klær og skotøy 55,5 53,7
031 Klær 47,1 45,3
032 Skotøy 8,4 8,4
 
04 Bolig, lys og brensel 225,2 222,2
041 Betalt husleie 33,7 35,0
042 Beregnet husleie 129,4 129,6
043 Vedlikehold og reparasjon av bolig 1,6 1,6
044 Andre tjenester knyttet til bolig 13,8 14,0
045 Elektrisitet og brensel 46,8 42,0
 
05 Møbler og husholdningsartikler mv. 59,4 58,4
051 Møbler, tepper og reparasjoner 24,2 24,2
052 Boligtekstiler 4,8 4,8
053 Husholdningsapparater inkl. reparasjon 10,3 10,2
054 Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy mv. 4,5 4,8
055 Verktøy og utstyr for hus og hage 5,8 5,9
056 Rengjøring og ettersyn i bolig 9,7 8,5
 
06 Helsepleie 28,7 28,9
061 Legemidler, helseartikler, briller mv. 11,7 11,8
062 Helsetjenester utenom institusjon 16,4 16,5
 
07 Transport 143,3 148,6
071 Kjøp av egne transportmidler 53,6 53,1
072 Drift og vedlikehold av transportmidler 60,7 66,9
073 Transporttjenester 29,0 28,5
 
08 Post og teletjenester 27,9 26,7
081 Posttjenester 0,7 0,7
082 Teleutstyr 3,2 3,1
083 Teletjenester 24,0 22,9
 
09 Kultur og fritid 129,7 127,2
091 Audiovisuelt utstyr 28,9 28,4
092 Andre varer, kultur og fritid 8,0 7,7
093 Annet utstyr, fritid og hage 22,0 21,5
094 Tjenester, kultur og fritid 36,3 34,9
095 Aviser, bøker og skrivemateriell 19,9 20,2
096 Feriereiser, pakketurer 14,5 14,4
 
10 Utdanning 2,9 3,0
 
11 Hotell- og restauranttjenester 49,9 51,8
111 Restauranttjenester 45,0 46,7
112 Hotelltjenester 4,9 5,1
 
12 Andre varer og tjenester 104,1 106,5
121 Personlig pleie 25,8 25,9
123 Andre personlige varer 6,4 6,3
124 Sosiale omsorgstjenester 18,2 18,4
125 Forsikring 18,0 16,8
126 Finansielle tjenester utenom forsikring 29,3 32,4
127 Andre tjenester 6,4 6,7