401246
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/naringer/forelopige-tall
401246
statistikk
2019-11-05T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Natur og miljø;Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting;Bygg, bolig og eiendom;Transport og reiseliv
no
naringer, Næringenes økonomiske utviklingTjenesteyting, Reiseliv, Landtransport, Energi, Luftfart, Varehandel, Industri og bergverksdrift, Bygg og anlegg, Sjøtransport, Virksomheter og foretak, Vann og avløp, Virksomheter, foretak og regnskap, Natur og miljø, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom, Transport og reiseliv
true

Næringenes økonomiske utvikling2018, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Næringenes økonomiske utvikling. Foretak. Foreløpige tall. Prosent endring
SysselsatteOmsetningSysselsatteOmsetning
2017 - 20182015 - 2018
1Tabellen bygger på endelige tall for 2015 og 2017 mot foreløpige tall for 2018. Unntaket er bergverksdrift og utvinning hvor alle tallene er foreløpige. Grunnen til forskjellen er at de endelige tallene inkluderer tall for utvinning av råolje og naturgass.
Bergverksdrift og utvinning11,25,0-8,10,6
Industri0,75,0-6,07,5
Vann, avløp, renovasjon-1,26,46,125,2
Bygge- og anleggsvirksomhet3,57,310,824,2
Varehandel, reparasjon av motorvogner1,45,52,813,9
Transport og lagring0,1-0,4-4,40,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet1,94,49,415,6
Informasjon og kommunikasjon3,66,34,07,4
Omsetning og drift av fast eiendom-3,30,0-0,615,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,710,13,912,9
Forretningsmessig tjenesteyting5,55,59,67,0
Annen tjenesteyting1,21,95,08,6