407750
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/naringer/endelige-tall
407750
statistikk
2020-04-29T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting;Natur og miljø;Bygg, bolig og eiendom;Transport og reiseliv
no
naringer, Næringenes økonomiske utviklingLandtransport, Energi, Luftfart, Varehandel, Industri og bergverksdrift, Tjenesteyting, Reiseliv, Sjøtransport, Virksomheter og foretak, Vann og avløp, Bygg og anlegg, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting, Virksomheter, foretak og regnskap, Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom, Transport og reiseliv
true

Næringenes økonomiske utvikling2018, endelige tall

Innhold

Publisert:

Næringenes økonomiske utvikling. Foretak. Hovedtall. Prosent endring
SysselsatteOmsetningSysselsatteOmsetning
2017 - 20182015 - 2018
1Fra og med år 2018 er ikke næring 06 inkludert i hovedområde B "Bergverksdrift og utvinning" i denne statistikken.
Bergverksdrift og utvinning1-39,6-81,8-46,9-82,7
Industri0,74,5-6,12,9
Vann, avløp, renovasjon-0,87,66,627,6
Bygge- og anleggsvirksomhet3,67,410,924,2
Varehandel, reparasjon av motorvogner0,76,32,117,3
Transport og lagring-1,1-2,0-5,6-5,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,04,79,515,9
Informasjon og kommunikasjon3,35,73,76,8
Omsetning og drift av fast eiendom-2,41,70,318,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,69,33,812,5
Forretningsmessig tjenesteyting6,36,410,410,7
Annen tjenesteyting1,12,05,08,7