Varekonsumindeksenjanuar 2017

Innhold

Arkiv for Varekonsumindeksen - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. mars 2017 Januar 2017 Økt varekonsum
30. januar 2017 Desember 2016 Dårlig desemberhandel
29. desember 2016 November 2016 Oppgang i varekonsumet
28. november 2016 Oktober 2016 Klær trakk opp varekonsumet
28. oktober 2016 September 2016 Nedgang i varekonsumet
28. september 2016 August 2016 Oppgang i varekonsumet
1. september 2016 Juli 2016 Nedgang i varekonsumet
29. juli 2016 Juni 2016 Stabilt varekonsum
29. juni 2016 Mai 2016 Oppgang i varekonsumet
30. mai 2016 April 2016 Stabilt varekonsum
28. april 2016 Mars 2016 Husholdningene holder igjen forbruket
31. mars 2016 Februar 2016 Nedgang i husholdningenes varekonsum
29. februar 2016 Januar 2016 Vekst i varekonsumet
29. januar 2016 Desember 2015 Nedgang i varekonsumet
30. desember 2015 November 2015 Oppgangen i varekonsumet fortsetter
27. november 2015 Oktober 2015 Klar oppgang i varekonsumet
28. oktober 2015 September 2015 Nedgang i varekonsumet
29. september 2015 August 2015 Mindre bruk av elektrisitet trakk varekonsumet ned
28. august 2015 Juli 2015 Uendret varekonsum
30. juli 2015 Juni 2015 Oppsving i varekonsumet
29. juni 2015 Mai 2015 Kraftig nedgang i husholdningenes varekonsum
29. mai 2015 April 2015 Markert vekst i varekonsumet
29. april 2015 Mars 2015 Svak oppgang i varekonsumet
27. mars 2015 Februar 2015 Oppgang i varekonsumet
27. februar 2015 Januar 2015 Liten nedgang i varekonsumet
30. januar 2015 Desember 2014 Svak vekst i varekonsumet
9. januar 2015 November 2014 Fortsatt oppgang i varekonsumet
28. november 2014 Oktober 2014 Oppgang i varekonsumet
29. oktober 2014 September 2014 Klar nedgang i varekonsumet
30. september 2014 August 2014 Klar oppgang i varekonsumet
29. august 2014 Juli 2014 Klar nedgang i varekonsumet
13. august 2014 Juni 2014 Klar vekst i varekonsumet
30. juni 2014 Mai 2014 Nedgang i varekonsumet
28. mai 2014 April 2014 Moderat oppgang i varekonsumet
30. april 2014 Mars 2014 Klar vekst i varekonsumet
31. mars 2014 Februar 2014 Elektrisitet trakk varekonsumet ned
28. februar 2014 Januar 2014 Uendret varekonsum
31. januar 2014 Desember 2013 Svak nedgang i varekonsumet
9. januar 2014 November 2013 Oppgang i varekonsumet
3. desember 2013 Oktober 2013 Svak utvikling i varekonsumet
30. oktober 2013 September 2013 Oppgang i varekonsumet
30. september 2013 August 2013 Bilkjøp trakk opp varekonsumet
30. august 2013 Juli 2013 Sterk nedgang i varekonsumet
13. august 2013 Juni 2013 Oppgang i varekonsumet
28. juni 2013 Mai 2013 Vekst i varekonsumet
6. august 1999 Juni 1999 Varekonsumet opp 1,9 prosent siden mai
30. mai 2013 April 2013 Nedgang i varekonsumet
30. april 2013 Mars 2013 Stabilt varekonsum
4. april 2013 Februar 2013 Varekonsumet svakt opp
28. februar 2013 Januar 2013 Bilkjøp trakk varekonsumet opp
9. januar 2013 November 2012 Svak oppgang i varekonsumet
31. januar 2013 Desember 2012 Stabilt varekonsum
30. november 2012 Oktober 2012 Nedgang i varekonsumet
31. oktober 2012 September 2012 Oppgang i varekonsumet
28. september 2012 August 2012 Stabilt varekonsum
31. august 2012 Juli 2012 Svak nedgang i varekonsumet
31. mai 2012 April 2012 Elektrisitet trakk opp varekonsumet
13. august 2012 Juni 2012 Nedgang i varekonsumet
29. juni 2012 Mai 2012 Varekonsumet opp i mai
27. april 2012 Mars 2012 God vekst i varekonsumet
2. mars 2012 Januar 2012 Klar vekst i varekonsumet i januar
30. mars 2012 Februar 2012 Svak oppgang i varekonsumet
31. januar 2012 Desember 2011 Uendret varekonsum
6. januar 2012 November 2011 Nedgang i varekonsumet
30. november 2011 Oktober 2011 Svak utvikling i varekonsumet
31. oktober 2011 September 2011 Noe nedgang i varekonsumet
29. september 2011 August 2011 Klar oppgang i varekonsumet
31. august 2011 Juli 2011 Nedgang i varekonsumet i juli
12. august 2011 Juni 2011 Biler trakk varekonsumet ned
30. juni 2011 Mai 2011 Vekst i varekonsumet
31. mai 2011 April 2011 Svak vekst i varekonsumet
4. mai 2011 Mars 2011 Svak utvikling i varekonsumet
31. mars 2011 Februar 2011 Oppgang i varekonsumet
2. mars 2011 Januar 2011 Stabilt varekonsum
8. januar 2010 November 2009 Nedgang i konsumet i november
29. januar 2010 Desember 2009 Vekst i varekonsumet i desember
1. mars 2010 Januar 2010 Kald januar trakk varekonsumet opp
30. mars 2010 Februar 2010 Varekonsumet ned 0,5 prosent
29. april 2010 Mars 2010 Vi konsumerte mindre i mars
31. mai 2010 April 2010 Ingen vekst i varekonsumet
30. juni 2010 Mai 2010 Oppgang i varekonsumet
12. august 2010 Juni 2010 Svak utvikling i varekonsumet i juni
30. august 2010 Juli 2010 Varekonsumet opp i juli
30. september 2010 August 2010 Varekonsumet avtok i august
29. oktober 2010 September 2010 Vekst i varekonsumet
30. november 2010 Oktober 2010 Svak vekst i varekonsumet
7. januar 2011 November 2010 Klar vekst i varekonsumet
31. januar 2011 Desember 2010 Sterk nedgang i varekonsumet
8. juli 1999 Mai 1999 Varekonsumet ned 2,1 prosent
8. september 1999 Juli 1999 Varekonsumet opp 0,8 prosent
5. november 1999 September 1999 Nedgang fra august
6. oktober 1999 August 1999 Varekonsumet uforandret
4. februar 2000 Desember 1999 Varekonsumet opp siden november
9. mars 2000 Januar 2000 Varekonsumet opp siden desember
14. januar 2000 November 1999 Varekonsumet opp siden oktober
7. desember 1999 Oktober 1999 Varekonsumet svakt ned siden september
5. mai 2000 Mars 2000 Varekonsumet ned siden februar
5. april 2000 Februar 2000 Varekonsumindeksen trukket tilbake
13. juni 2000 April 2000 Varekonsumet svakt opp siden mars
6. juli 2000 Mai 2000 Ujustert varekonsum opp
7. august 2000 Juni 2000 Varekonsumet svakt opp
6. oktober 2000 August 2000 Høgare konsum av varer
8. september 2000 Juli 2000 Lågare konsum av varer
6. november 2000 September 2000 Lågare konsum av varer
8. desember 2000 Oktober 2000 Redusert forbruk
12. januar 2001 November 2000 Auka konsum av varer
8. mars 2001 Januar 2001 Svak auke i konsum av varer
8. februar 2001 Desember 2000 Auka konsum av varer
8. juni 2001 April 2001 Nedgang i konsumet av varer
6. april 2001 Februar 2001 Nedgang i konsumet av varer
11. mai 2001 Mars 2001 Auke i konsumet av varer
9. august 2001 Juni 2001 Lågare forbruk
6. juli 2001 Mai 2001 Uendra konsum av varer
14. september 2001 Juli 2001 Svak nedgang i forbruket av varer
12. november 2001 September 2001 Lågare forbruk av varer
11. oktober 2001 August 2001 Auka forbruk av varer
11. desember 2001 Oktober 2001 Høgare forbruk av varer
14. januar 2002 November 2001 Forbruksauken held fram
15. mars 2002 Januar 2002 Vekst i forbruket av varer
13. februar 2002 Desember 2001 Lågare vekst i forbruket
17. april 2002 Februar 2002 Svak vekst i forbruket av varer
14. mai 2002 Mars 2002 Vekst i forbruket av varer
24. juni 2002 April 2002 Uendra forbruk av varer
12. juli 2002 Mai 2002 Svak nedgang i forbruket av varer
11. september 2002 Juli 2002 Nedgang i forbruket av varer
14. august 2002 Juni 2002 Svak nedgang i forbruket av varer
14. november 2002 September 2002 Auke i forbruket av varer
14. oktober 2002 August 2002 Auke i forbruket av varer
14. januar 2003 November 2002 Forbruket av varer auka med 1,2 prosent
11. desember 2002 Oktober 2002 Auke i forbruket av varer
28. januar 2003 Desember 2002 Forbruket gjekk ned i desember
28. februar 2003 Januar 2003 Svak auke i forbruket av varer
27. mars 2003 Februar 2003 Jamn auke i forbruket av varer
28. mai 2003 April 2003 Auke i forbruket av varer
30. april 2003 Mars 2003 Nedgang i forbruket av varer
30. juli 2003 Juni 2003 Auke i forbruket av varer
27. juni 2003 Mai 2003 Moderat utvikling i forbruket av varer
29. september 2003 August 2003 Moderat utvikling i forbruket av varer
28. august 2003 Juli 2003 Stabilt forbruk av varer
27. november 2003 Oktober 2003 Forbruket av varer veks
29. oktober 2003 September 2003 Forbruket av varer veks
6. januar 2004 November 2003 Nedgang i forbruket av varer
29. januar 2004 Desember 2003 Forbruket gjekk opp i desember
27. februar 2004 Januar 2004 Auke i forbruket av varer
29. mars 2004 Februar 2004 Nedgang i forbruket av varer
29. april 2004 Mars 2004 Forbruket av varer veks
28. mai 2004 April 2004 Nedgang i forbruket av varer
29. juni 2004 Mai 2004 Nedgangen i vareforbruket fortsetter
27. august 2004 Juli 2004 Nedgang i forbruket av varer
4. august 2004 Juni 2004 Auke i forbruket av varer
28. oktober 2004 September 2004 Forbruket av varer om lag uendra
29. september 2004 August 2004 Forbruket av varer veks
29. november 2004 Oktober 2004 Nedgang i forbruket av varer
6. januar 2005 November 2004 Auke i forbruket av varer
1. mars 2005 Januar 2005 Nedgang i konsumet av varer
28. januar 2005 Desember 2004 Kraftig auke i kjøp av bilar
28. april 2005 Mars 2005 Nedgang i konsumet av varer
5. april 2005 Februar 2005 Varekonsumet aukar
30. mai 2005 April 2005 Konsumet av varer aukar
29. juni 2005 Mai 2005 Konsumet av varer gjekk ned
5. august 2005 Juni 2005 Konsumet av varer gjekk opp
29. september 2005 August 2005 Konsumet av varer uendra frå juli til august
28. oktober 2005 September 2005 Konsumet ned i september
29. august 2005 Juli 2005 Konsumet av varer svakt opp
30. januar 2006 Desember 2005 Framleis auke i konsumet
29. november 2005 Oktober 2005 Konsumet ned i oktober
6. januar 2006 November 2005 Svak auke i konsumet
29. mars 2006 Februar 2006 Framleis svak nedgang i konsumet
2. mai 2006 Mars 2006 Auke i konsumet
1. mars 2006 Januar 2006 Svak nedgang i konsumet
31. mai 2006 April 2006 Konsumet gjekk ned i april
29. juni 2006 Mai 2006 Konsumet opp i mai
9. august 2006 Juni 2006 Konsumet ned i juni
28. september 2006 August 2006 Svak auke i konsumet
30. august 2006 Juli 2006 Konsumet opp i juli
29. november 2006 Oktober 2006 Auken i varekonsumet held fram
30. oktober 2006 September 2006 Framleis svak auke i konsumet
30. januar 2007 Desember 2006 Framleis auke i konsumet
9. januar 2007 November 2006 Jevn økning i varekonsumet
31. mai 2007 April 2007 Varekonsumet noe ned
1. mars 2007 Januar 2007 Auka kjøp av bilar
29. mars 2007 Februar 2007 Svak nedgang i varekonsumet
30. august 2007 Juli 2007 Mindre matvarekonsum bidro mest til nedgangen
9. august 2007 Juni 2007 Varekonsumet gikk kraftig opp i juni
29. juni 2007 Mai 2007 Økt salg av biler trakk varekonsumet opp
31. oktober 2007 September 2007 Klær og sko bidro til oppgang
28. september 2007 August 2007 Mindre konsum av møbler bidro til nedgang
9. januar 2008 November 2007 Varekonsumet opp igjen i november
29. november 2007 Oktober 2007 Konsumet av elektrisitet bidro til nedgang
30. januar 2008 Desember 2007 Nedgang i varekonsumet i desember
29. februar 2008 Januar 2008 Varekonsumet ned i januar
3. april 2008 Februar 2008 Kraftig økning i varekonsumet
30. juni 2008 Mai 2008 Liten oppgang i konsumet
30. april 2008 Mars 2008 Noe lavere varekonsum
29. mai 2008 April 2008 Omtrent uendret konsum i april
30. september 2008 August 2008 Liten oppgang i konsumet
29. august 2008 Juli 2008 Fortsatt nedgang i varekonsumet
13. august 2008 Juni 2008 Lavere konsum i juni
30. oktober 2008 September 2008 Svak oppgang i varekonsumet
1. desember 2008 Oktober 2008 Fortsatt klar nedgang i varekonsumet
30. januar 2009 Desember 2008 Nedgang i varekonsumet utenom biler
2. mars 2009 Januar 2009 Sterk nedgang i bilkjøp
9. januar 2009 November 2008 Husholdningenes bilkjøp fortsatt lavt
30. mars 2009 Februar 2009 Samlet varekonsum noe opp i februar
30. april 2009 Mars 2009 Biler dempet konsumnedgangen i mars
29. mai 2009 April 2009 Oppgang i varekonsumet i april
30. juni 2009 Mai 2009 Økning i varekonsumet i mai
12. august 2009 Juni 2009 Varekonsumet ned 2,1 prosent i juni
31. august 2009 Desember 2009 Oppgang i varekonsumet i juli
30. september 2009 August 2009 Varekonsumet opp i august
30. november 2009 Oktober 2009 Klar økning i husholdningenes konsum
29. oktober 2009 September 2009 Nedgang i varekonsumet i september