7483_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/vannmag/uke
7483
Liten nedgang i vannstanden
statistikk
2004-10-27T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
vannmag, Vannmagasinenes fyllingsgrad (opphørt), Statistikken er opphørt fra 2005.Energi, Energi og industri
true

Vannmagasinenes fyllingsgrad (opphørt)uke 53 2004

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overtok ansvaret for offentliggjøring av ukentlig vannmagasinstatistikk fra 2005, se www.nve.no.

Innhold

Publisert:

Liten nedgang i vannstanden

På landsbasis sank vannstanden i kraftmagasinene med 0,4 prosentpoeng fra forrige uke og er nå 79,3 prosent av total kapasitet.

Vannstanden er nå 8,4 prosentpoeng under medianen, men 10,3 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. I inneværende uke tilsvarer vannet i magasinene et energiinnhold på 64,9 TWh. I tilsvarende uke i fjor var energiinnholdet 56,3 TWh. Fyllingsgraden i område 1, som omfatter Østlandet, Agder-fylkene og deler av Rogaland, økte med 0,3 prosentpoeng og er nå 80,4 prosent av total kapasitet. I område 2, som omfatter resten av Rogaland, mesteparten av Hordaland og Sogn og Fjordane, ble fyllingsgraden redusert med 0,4 prosentpoeng og er nå 77,2 prosent av total kapasitet. I område 3, som omfatter Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nord-Norge, ble fyllingsgraden redusert med 1,4 prosentpoeng og er nå 79,6 prosent av total kapasitet.