253571
/valg/statistikker/kommvalgform/hvert-4-aar-listekandidater
253571
Andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn øker svakt
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
kommvalgform, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter, ordførere, varaordførere, direkte ordførervalg, formannskapsmedlemmer, kommunestyremedlemmer, fylkestingsmedlemmer, fylkesutvalgsmedlemmerValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
true
Statistikken viser antall listekandidater i kommune- og fylkestingsvalget etter fylke og utvalgte kommuner. 59 983 personer stiller til valg i 2015.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

24 743

kvinnelige listekandidater i 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til kommunestyrevalget etter parti/valgliste og kjønn
200720112015
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
1For 2007 og 2011 er Miljøpartiet De Grønne inkludert i Andre lister.
I alt36 45126 10434 66124 84433 35024 743
Arbeiderpartiet5 5544 8835 3124 8315 4015 033
Fremskrittspartiet4 6241 9294 4951 8223 5141 312
Høyre5 5182 9485 7573 2445 5413 046
Kristelig Folkeparti3 0512 6452 8192 3112 5982 224
Senterpartiet5 4123 6305 0483 3834 9213 334
Sosialistisk Venstreparti3 2583 5582 5942 9222 3042 699
Venstre3 6902 8463 8012 8353 5902 764
Miljøpartiet de Grønne11 4281 401
Rød valgallianse8327330000
Rødt00852692847724
Andre lister4 5122 9323 9832 8043 2062 206

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste og fylke

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste og fylke
I alt2015
ArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreKristelig FolkepartiSenterpartietSosialistisk VenstrepartiVenstreMiljøpartiet de GrønneRødtAndre lister
I alt58 09310 4344 8268 5874 8228 2555 0036 3542 8291 5715 412
Østfold2 55048423338027236716029014598121
Akershus4 601721445694398519436536373163316
Oslo659653365575255656565137
Hedmark2 45953612431112236128327910014329
Oppland2 895633127398168541231250144121282
Buskerud2 98151329952223639423333219259201
Vestfold1 94835620832215219914323712648157
Telemark2 549518186311232371236288142155110
Aust-Agder1 605264135262186264831996622124
Vest-Agder2 32231922435929227216724913769234
Rogaland4 20861942564550959836547117647353
Hordaland5 234845521790501660364557371137488
Sogn og Fjordane3 0405381175412755552764389744159
Møre og Romsdal4 70990651275845165329560613248348
Sør-Trøndelag3 57860922851324651826135119378581
Nord-Trøndelag2 8635431503462205853504268526132
Nordland5 123969454621254747577422126281672
Troms Romsa2 8685452794311504252782279488351
Finnmark Finnmárku1 901451126318101174210131658317

Tabell 2 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til fylkestingsvalget, etter parti/valgliste

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til fylkestingsvalget, etter parti/valgliste
2015
I altArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreKristelig FolkepartiSenterpartietSosialistisk VenstrepartiVenstreRødtAndre lister
Hele landet7 0307625207216347476567955111 684
 
Østfold3564135303435283517101
Akershus4534921494949484923116
Hedmark299391731243929381468
Oppland322431835253543412953
Buskerud331333447234618462361
Vestfold293401833312519451963
Telemark350472534254130474655
Aust-Agder332342832224123371996
Vest-Agder3602035293735253935105
Rogaland4855037515353535320115
Hordaland6516361635850636362168
Sogn og Fjordane336372137343736373760
Møre og Romsdal5315346404853464610189
Sør-Trøndelag459473049484946494398
Nord-Trøndelag331391641364141411264
Nordland4715134432548415145133
Troms Romsa383372336324243433988
Finnmark Finnmárku287392141302824351851

Tabell 3 
Komunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, alder og kjønn

Komunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, alder og kjønn
2015
I alt18-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år eller eldre
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
I alt58 0933 1473 3774 4733 9947 2375 9447 5855 32410 9086 104
 
Arbeiderpartiet10 4344817046427611 2081 3581 3621 1651 7081 045
Fremskrittspartiet4 8263142073791978403028402931 141313
Høyre8 5875414166964341 3658561 3146531 625687
Kristelig Folkeparti4 8222112313082794694385784931 032783
Senterpartiet8 2555085647426091 0848551 1646621 423644
Sosialistisk Venstreparti5 0032183082453933414704716581 029870
Venstre6 3543203365784378616807405591 091752
Rødt1 571112106123143123111163151326213
Andre lister8 2414425057607419468749536901 533797

Om statistikken

Statistikken viser kandidater og representanter etter kjønn, alder, utdannelse og innvandrerbakgrunn. Statistikken viser også ordførere og formannskapsmedlemmer etter de samme bakgrunnskjennetegn. Tall gis for hele landet, fylker og kommuner. Tidsserier tilbake til 1945.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Det spørres om kandidaten stilte på listen til forrige lokalvalg, hvilken plassering på listen, om vedkommende har stemmetillegg. Det blir også koblet på opplysninger om landbakgrunn, kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og næring via fødselsnummer.

Ordførers/varaordførers, fylkesordførers/varaordførers parti: Vedkommende vil her være ført opp under det parti/liste som han/hun ble valgt inn i kommunestyret på. Ble vedkommende valgt inn på en fellesliste, lokal liste eller andre lister, vil han/hun bli telt med under respektive felleslister, lokale lister eller andre lister, uavhengig av partitilhørighet ellers. Det samme gjelder kommunestyremedlemmer og formannskaps/fylkesutvalgsmedlemmer.

Gjenvalgte medlemmer av og formannskapet/fylkesutvalget: formannskapsmedlem/fylkesutvalgsmedlem regnes som gjenvalgt dersom han/hun var medlem av det sittende formannskap/fylkesutvalg på valgdagen. I fra 2003 ble det samlet inn opplysninger om gjenvalg samt antall tidligere perioder for samtlige kommunestyrerepresentanter og fylkestingsrepresentanter. Det ble også koblet på opplysninger om landbakgrunn, utdanning, yrkesstatus og næring.

Standard klassifikasjoner

Standard for fylkesinndeling Standard for landgruppering Standard for lønnsgruppering Standard for yrkesgruppering Standard for utdanningsgruppering

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

For kommunestyrevalget: Kommunenivå og landsdeler. For fylkestingsvalget: Fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Hvert 4. år (valgår)

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Statistikkfilene langtidslagres i SSB. Avidentifiserte mikrodata lånes ut til forskning.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å lage offisiell statistikk om alle partiers kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg forut for selve valget. Etter konstitueringen i kommunestyrene og fylkestingene produseres det offisiell statistikk om hvem som blir valgt inn som representanter i kommunestyrene og fylkestingene, samt fra ordfører- og formannskapsvalgene og fylkesordfører- og fylkesutvalgsvalgene. Fra og med 2007 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle listekandidatene slik at det kan kobles på ulike variabler som kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Fra og med 2003 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle representantene slik at det kan kobles på ulike variabler.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes av departementene, kommuner og fylkeskommuner. Journalister i lokale- og riksmedier er viktige brukere. De politiske partiene og interesseorganisasjoner er andre viktige brukergrupper. Studenter og skolelever, bloggere, forskere og generelt politisk interesserte borgere er andre brukergrupper.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

 

Statistikk om kommune og fylkestingsvalget blir publisert valgnatten på Valgportalen: valg.no.  https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/id456491/. På hjemmesider for kommuner publiseres gjerne opplysninger for egen kommune. Den offisielle statistikken for Kommunestyre- og fylkestingsvalget publisert av SSB inngår i et valgstatistisk system sammen med statistikk for stortingsvalg, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2 og Valgloven § 15-7

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets kommunestyrer- og fylkesting.

Datakilder og utvalg

SSB mottar administrative data fra som inneholder alle kandidatene EVA fra KMD før valget.

SSB foretar en egen innsamling om representantene via internettbasert skjema fra alle landets kommuner og fylker.

Totaltelling av alle listekandidater i kommuner og fylkeskommuner. Totaltelling av representanter, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere.

Datainnsamling, editering og beregninger

Internettbasert skjema som kommunene og fylkeskommunene fyller ut og sender inn.

Opplysningene editeres ved maskinelle kontroller, sumkontroller og logiske sammenhenger. Statistikken sees i sammenheng med andre publiserte opplysninger, gjerne kommunenes egne nettsider. Mikroeditering foretas ved avvik.   

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Prikking gjøres hvis direkte identifikasjon er mulig med hensyn til sensitive opplysninger.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2007 er det samlet inn opplysninger om samtlige listekandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg. Fra 2003 er det samlet inn opplysninger om samtlige kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter.

Opplysninger om ordførers parti finnes tilbake til 1934. Fra og med 1967 valget ble det samlet inn tall for ordførervalgene for seg. Opplysninger om formannskap finnes fra 1979 valget, Opplysninger om fylkesordfører og fylkesutvalg finnes fra 1979. Fra 1999 er det blitt samlet inn opplysninger om varaordførere. Fra og med valget i 1995 ble kommuneloven endret slik at ordfører ble valgt for hele valgperioden, 4 år, mot tidligere 2 år. For fylkestingsvalget finnes tall for fylkesordførere fra første valg til fylkesting i 1975. For formannskaps- og fylkesutvalg finnes tall tilbake til 1979 valget. Fra og med valget i 1999 har ikke Nordland lenger noe fylkesutvalg, men et fylkesråd etter parlamentarisk modell. Fra 2003 har ikke Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell. Disse fylkene er da, i likhet med Oslo, holdt utenfor statistikken.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra kommunene/fylkeskommunene. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget i kommunen, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om kommunen/fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg.

Dersom kommunestyremedlemmer, formannskaps- og varamedlemmene, fylkesutvalgs- og varamedlemmene er ført på et parti som stilte ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget, er det vanskelig å kontrollere om personen er oppført som innvalgt på korrekt parti. Det er det mulighet for feil selv med omfattende kontroller, slike feil vil i liten grad påvirke statistikken som produseres, men kan være av betydning hvis en ønsker å bryte statistikken ned på svært små grupper.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB