309513
309513
nokkeltallsside
2017-07-13T15:17:00.000Z
Valg
no
Valg

Nøkkeltallsside

Fakta om stortingsvalg

I Norge er det valg til Stortinget hvert fjerde år. Statistisk sentralbyrå har en rekke statistikker med lange tidsserier om stortingsvalgene. Det første stortingsvalget ble avholdt i 1815. Ordningen med at fylkene er valgkretser ble innført i forbindelse med valget i 1953. Sametingsvalget blir holdt samme år som stortingsvalget.

beskrivelse mangler

Partioppslutning

Fra og med 1969 har Statistisk sentralbyrå gjennomført intervjuundersøkelser blant utvalg av velgere i forbindelse med stortingsvalgene. Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning startet opp og gjennomførte den første valgundersøkelsen i 1957. Siden 1977 har valgundersøkelsene i forbindelse med stortingsvalg blitt gjennomført i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning. I Valgundersøkelsen kan man blant annet finne ut hvem som stemmer på hvilke partier basert på kjønn og aldersgrupper.

Partioppslutning etter kjønn, 2017
Partioppslutning etter kjønn, 2017
Menn Kvinner
Rødt 2 3
Sosialistisk Venstreparti 4 8
Arbeiderpartiet 24 30
Senterpartiet 10 10
Venstre 4 5
Miljøpartiet de Grønne 3 3
Kristelig Folkeparti 3 5
Høyre 27 22
Fremskrittspartiet 19 11
Andre lister 2 2
Partioppslutning etter alder, 2017
Partioppslutning etter alder, 2017
Alder i alt 18-21 år 22-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år
Rødt 2 4 5 3 2 2 2 1
Sosialistisk Venstreparti 6 11 10 8 7 4 5 3
Arbeiderpartiet 27 24 23 26 28 27 30 28
Senterpartiet 10 8 12 11 9 10 11 9
Venstre 4 10 5 7 5 4 2 3
Miljøpartiet de Grønne 3 6 8 5 3 2 1 1
Kristelig Folkeparti 4 4 4 4 4 4 4 5
Høyre 25 19 18 20 27 28 25 29
Fremskrittspartiet 15 12 12 13 14 17 16 17
Andre lister 2 3 3 2 2 2 4 3

Valgdeltakelse

Statistikk over valgdeltakelse har vi tilbake til 1829. I 1909 fikk de første kvinnene stemmerett, fra da er statistikken fordelt mellom kvinner og menn. Fra undersøkelser av manntallet i forbindelse med valgundersøkelsene kan vi vise valgdeltakelse etter kjønn og aldergrupper tilbake til 1969. Valgdeltakelse blant innvandrere finnes fra 1997.

Valgdeltakelsen, 1829-2013
Valgdeltakelsen, 1829-2013
Begge kjønn Menn Kvinner
1829 45.3 45.3
1832 48 48
1835 52.2 52.2
1838 50 50
1841 50.9 50.9
1844 49.4 49.4
1847 49.1 49.1
1850 50.3 50.3
1853 45.4 45.4
1856 44.1 44.1
1859 47.6 47.6
1862 44.6 44.6
1865 41.8 41.8
1868 47.6 47.6
1870 45.1 45.1
1873 45.6 45.6
1876 43.1 43.1
1879 48.7 48.7
1882 72.5 72.5
1885 75.1 75.1
1888 70.4 70.4
1891 73.7 73.7
1894 90.2 90.2
1897 85.3 85.3
1900 55.9 55.9
1903 55.5 55.5
1906 64.8 64.8
1909 64.5 68.1 58.2
1912 65.9 69 60.8
1915 61.8 70.3 53.9
1918 60.5 70.7 51.4
1921 67.9 76.5 60.3
1924 69.9 76.5 64.1
1927 68.1 75.4 61.6
1930 77.6 81.6 74
1933 76.4 82 71.3
1936 84 87.8 80.6
1945 76.4 81.7 72.9
1949 82 85.3 78.9
1953 79.3 82.1 76.7
1957 78.3 80.4 76.3
1961 79.1 80.9 77.3
1965 85.4 86.8 84.1
1969 83.8 84.9 82.8
1973 80.2 82.1 78.4
1977 82.9 83.9 81.9
1981 82 82.6 81.4
1985 84 84.4 83.7
1989 83.2 82.3 84
1993 75.8 75.1 76.4
1997 78.3 76.4 80.3
2001 75.5 75.1 75.8
2005 77.4 76.6 78.4
2009 76.4 76.1 76.7
2013 78.2 76.8 79.9
Valgdeltakelse etter alder, 1969-2013
Valgdeltakelse etter alder, 1969-2013
1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Alder i alt 84 80 83 82 84 83 76 78 76 77 76 78
18-19 år 77 75 78 71 60 60 66 62 70
20-24 år 73 67 68 72 69 77 64 63 56 64 53 63
25-44 år 86 81 83 84 84 84 76 80 75 79 76 76
45-66 år 88 83 88 88 86 89 83 87 84 83 83 83
67-79 år 83 80 83 86 86 86 81 85 83 82 83 88
80 år eller eldre¹ 70 70.5 71
Valgdeltakelse utvalgte land. 8 siste valg
Valgdeltakelse utvalgte land. 8 siste valg
8. siste valg 7. siste valg 6. siste valg 5. siste valg 4. siste valg 3. siste valg Nest-siste valg Siste valg
Danmark 82.9 84.3 86.0 87.2 84.5 86.6 87.7 85.9
Sverige 86.0 86.7 86.8 81.4 80.1 82.0 84.6 85.8
Nederland 78.8 73.2 79.1 80.0 80.4 75.4 74.6 81.9
Island 87.6 87.4 84.1 87.7 83.6 85.1 81.4 79.2
Norge 84.0 83.2 75.9 78.3 75.5 77.4 76.4 78.2
Italia 88.9 87.4 86.1 82.9 81.4 83.6 80.5 75.2
Østerrike 86.1 82.5 86.0 80.4 84.3 78.5 78.8 74.9
Tyskland 84.3 77.8 79.0 82.2 79.1 77.7 70.8 71.5
Finland 72.1 68.4 68.6 65.3 66.7 65.0 67.4 66.9
Storbritannia 72.8 75.4 77.8 71.5 59.4 61.4 65.8 66.1
Irland 73.3 68.5 68.5 65.9 62.6 67.0 69.9 65.1
Frankrike 70.9 78.5 66.2 68.9 68.0 60.3 60.0 55.4

Stortingsrepresentantene og kandidatene

Statistikken Stortingsvalget inneholder tall om godkjente stemmer og valgte representanter. SSB lager også statistikk om alle partiers kandidater som stiller til stortingsvalg etter blant annet alder, kjønn og utdanning. Tidsserier tilbake til 2005 finnes i statistikken Stortingsvalget, listekandidater.

Valgte representanter etter politisk parti. 2013-2017
Valgte representanter etter politisk parti. 2013-2017
2013 2017
Rødt 0 1
Sosialistisk Venstreparti 7 11
Arbeiderpartiet 55 49
Senterpartiet 10 19
Venstre 9 8
Miljøpartiet de Grønne 1 1
Kristelig Folkeparti 10 8
Høyre 48 45
Fremskrittspartiet 29 27
Valgte representanter etter kjønn. 1953-2017
Valgte representanter etter kjønn. 1953-2017
1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Menn 143 140 138 139 136 131 118 115 103 106 100 105 105 105 102 102 100
Kvinner 7 10 12 11 14 25 37 40 54 59 65 60 60 64 67 67 70
Valgte representanter etter kjønn og politisk parti. 2017
Valgte representanter etter kjønn og politisk parti. 2017
Mannlige stortingsrepr. Kvinnelige stortingsrepr.
Rødt 1 0
Sosialistisk Venstreparti 7 4
Arbeiderpartiet 25 24
Senterpartiet 9 10
Miljøpartiet de Grønne 0 1
Venstre 7 1
Kristelig Folkeparti 6 2
Høyre 25 20
Fremskrittspartiet 20 7
Listekandidater etter kjønn og politisk parti. 2017
Listekandidater etter kjønn og politisk parti. 2017
Mannlige listekandidater Kvinnelige listekandidater
Sosialistisk Venstreparti 130 153
Arbeiderpartiet 141 141
Senterpartiet 139 144
Venstre 139 142
Kristelig Folkeparti 150 130
Høyre 144 138
Fremskrittspartiet 171 93
Miljøpartiet de Grønne 131 141
Rødt 135 146
Andre lister 1291 639

Partifinansiering

Statistikken Finansiering av politiske partier ble frigitt første gang i 2006 med opplysninger om 2005 og er siden frigitt årlig. Årets frigivning er basert på innberetning av inntekter, kostnader og balanse for regnskapsåret 2015 fra de registrerte politiske partiene.

Politiske partiers inntekter etter kilde. 2015
Politiske partiers inntekter etter kilde. 2015
Private bidragsytere Andre bidragsytere Inntekter fra egen virksomhet Offentlig støtte
Rødt 1315.2 111.8 2407.1 5628.7
Miljøpartiet de Grønne 4355.8 361.0 3200.6 12966.0
Sosialistisk Venstreparti 1689.4 2851.3 5563.8 23670.7
Venstre 1289.9 1372.6 7117.7 26881.2
Senterpartiet 434.6 2837.1 10367.7 30456.8
Kristelig Folkeparti 899.6 290.9 13199.5 31926.6
Fremskrittspartiet 1416.6 1851.9 7474.3 65402.8
Høyre 12017.7 10997.3 32653.4 121951.9
Arbeiderpartiet 2116.8 49019.7 47381.7 149136.5
Politiske partiers inntekter etter kilde. 2015
Politiske partiers inntekter etter kilde. 2015
Private bidragsytere Andre bidragsytere Inntekter fra egen virksomhet Offentlig støtte
Rødt 13.9 1.2 25.4 59.5
Miljøpartiet de Grønne 20.9 1.7 15.3 62.1
Sosialistisk Venstreparti 5 8.4 16.5 70.1
Venstre 3.5 3.8 19.4 73.3
Senterpartiet 1 6.4 23.5 69.1
Kristelig Folkeparti 1.9 0.7 28.5 68.9
Fremskrittspartiet 1.9 2.4 9.8 85.9
Høyre 6.8 6.2 18.4 68.7
Arbeiderpartiet 0.9 19.7 19.1 60.2

Valgkampbidrag

Statistikken Valgkampbidrag er basert på innberetninger fra de registrerte politiske partiene om valgkampbidrag 2015 og 2013. Partiloven ble endret 1. februar 2013 slik at i valgår blir alle organisatoriske ledd av registrerte politiske partier pålagt å innberette valgkampbidrag (se definisjon) til et sentralt register.

Valgkampbidrag etter parti og bidragsyter. 2015
Valgkampbidrag etter parti og bidragsyter. 2015
Andre Kommersielle foretak Arbeidslivsorganisasjoner Privatpersoner
Rødt 0 69750 0 271559
Miljøpartiet De Grønne 150000 309625 0 438000
Sosialistisk venstreparti 0 0 2315000 518907
Venstre 0 1019000 0 380438
Senterpartiet 0 0 2274031 43333
Kristelig Folkeparti 0 34000 0 0
Fremskrittspartiet 0 1210250 0 1225000
Høyre 412800 8618772 49675 2114681
Arbeiderpartiet 3467034 0 24565000 540500
Valgkampbidrag etter parti og bidragsyter. 2015
Valgkampbidrag etter parti og bidragsyter. 2015
Andre Kommersielle foretak Arbeidslivsorganisasjoner Privatpersoner
Rødt 0.0 20.4 0.0 79.6
Miljøpartiet De Grønne 16.7 34.5 0.0 48.8
Sosialistisk venstreparti 0.0 0.0 81.7 18.3
Venstre 0.0 72.8 0.0 27.2
Senterpartiet 0.0 0.0 98.1 1.9
Kristelig Folkeparti 0.0 100.0 0.0 0.0
Fremskrittspartiet 0.0 49.7 0.0 50.3
Høyre 3.7 77.0 0.4 18.9
Arbeiderpartiet 12.1 0.0 86.0 1.9