97191
97191
friartikkel
2013-02-15T07:20:00.000Z
no

Varefortegnelse for utenrikshandelen 2012

Publisert:

Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3).

Kontakt