377527
377527
friartikkel
2019-02-15T08:00:00.000Z
no

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2019

Publisert:

Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 4). 

Tolltariffen

Statistisk varefortegnelse 1988-2019

Tidligere utgaver

Kontakt