255296
255296
friartikkel
2015-01-30T09:28:00.000Z
no

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2015

Publisert:

Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 4). 

Tolltariffen

Statistisk varefortegnelse 1988-2015

Tidligere utgaver

Kontakt